Powitanie

cFa4y0eRMM08-uFRZ4z4bIdjHOmjN-7sneZ3aLpCzEpQ4IeHLIU7CYi_UkGUS17NkddqWZ8

Firma Oldwood Linki z zakupem starych belek drewnianych i desek podłogowych uzyskanego z rozbiórki i rekonstrukcji starych budynków. Naszą główną działalnością jest zakup, przetwórstwo i sprzedaż starego drewna. Oferujemy także usunięcie dachu i sufitu struktur budynku do rozbiórki. Oferujemy pełną profesjonalną rozbiórkę budynku, , w którym stary drewna. Naszymi klientami są firmy i osoby prywatne. Działamy na terenie całej Republiki Czeskiej. My, że chętnie korzystają z naszych usług.

George Pejcha.